Reklama

RADPOL (RDL): Wykreślenie zastawu rejestrowego na udziałach i akcjach spółek zależnych od Emitenta i mieniu ruchomym Emitenta - raport 84

Raport bieżący nr 84/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RADPOL S.A. w Człuchowie ("Emitent") informuje, że dnia 22 października 2012 roku otrzymała postanowienia z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów o wykreśleniu w dniu 12 października 2012 roku zastawu rejestrowego na:

1) akcjach imiennych Przedsiębiorstwa Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowych WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. (Wirbet") - zastaw rejestrowy na akcjach Wirbet został ustanowiony na mocy Umowy Zastawu Rejestrowego i Finansowego na Akcjach Przedsiębiorstwa Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim nr 684/2012/00003451/00 ("Umowa Zastawu") zawartej pomiędzy Spółką a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("ING") opisanej w raporcie bieżącym nr 26/2012.

Spółka ustanowiła na rzecz ING zastaw rejestrowy na akcjach Wirbet w celu zabezpieczenia wierzytelności ING z tytułu umowy kredytu nr 684/2012/00003329/00 (raport bieżący nr 17/2012) udzielonego w celu sfinansowania nabycia akcji Wirbet.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 549.000 akcjach spółki Wirbet serii A o numerach od 1 do 549.000, każda akcja o wartości nominalnej 10,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.490.000,00 zł, łącznie stanowiących 100 % kapitału zakładowego Wirbet ("Akcje"). Akcje są uprzywilejowane co do głosu (3 głosy na jedna akcję), a także co do podziału majątku w likwidacji (w ten sposób, że 60% majątku zostanie podzielone pomiędzy właścicieli akcji serii A proporcjonalnie do ilości obejmowanych przez każdego z nich akcji tej serii, a pozostałe 40% zostanie podzielone pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, w tym właścicieli akcji serii A, proporcjonalnie do ilości akcji wszystkich serii obejmowanych przez każdego z akcjonariuszy), jak również co do dywidendy (każda akcja serii A daje jej właścicielowi prawo do dywidendy wyższej od dywidendy dla właścicieli akcji innych serii o dwie jednostki powyżej przeciętnej stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego, obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ubiegłego roku obrotowego spółki).

Wartość akcji Wirbet została określona w księgach rachunkowych Emitenta na 29.997.360,00 zł.

2) udziałów w spółce RURGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz") - zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO") na zabezpieczenie wierzytelności PKO z tytułu Umowy nr 59102046490000719600228106 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej na sfinansowanie nabycia części Udziałów w spółce Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki (raport bieżący nr 13/2010) do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł. Zastaw rejestrowy był ustanowiony na 138 udziałach w Rurgaz o wartości nominalnej jednego udziału 665,00 złotych i o łącznej wartości nominalnej 91.770,00 złotych. Udziały stanowią 100% kapitału oraz głosów na zgromadzeniu wspólników Rurgaz. Wartość Udziałów została ustalona w księgach rachunkowych emitenta na kwotę 27.926.500,16 zł.

3) rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości - zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz PKO na zabezpieczenie wierzytelności PKO z tytułu Umowy nr 59102046490000719600228106 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej na sfinansowanie nabycia części Udziałów w spółce Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki (raport bieżący nr 13/2010) do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł. Zastaw rejestrowy był ustanowiony na maszynach i urządzeniach produkcyjnych oraz magazynowych o ogólnej wartości 17.042.971,68 zł, ustalonej na podstawie wartości bilansowej netto na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Wykreślenie powyżej wskazanych zastawów rejestrowych z rejestrów zastawów ma związek ze spłatą kredytów zabezpieczonych tymi zastawami.

Aktywa w postaci akcji Wirbet, udziałów Rurgaz i rzeczy ruchomych zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ łączna wartość 100% akcji Wirbet, łączna wartość 100% udziałów Rurgaz i łączna wartość wszystkich rzeczy ruchomych objętych zastawem rejestrowym przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zabezpieczeniem kredytów zaciągniętych w banku BRE Bank S.A. (opisanych raportem bieżącym nr 63/ 2012), na:

1) akcjach imiennych Wirbet został dokonany wpis do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 81/2012 z dnia 17 października 2012 roku,

2) udziałach Rurgaz ma być dokonany wpis do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. - przy czym Spółka jeszcze nie otrzymała postanowienia z Sądu.
Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »