Reklama

SYGNITY (SGN): Wykup części obligacji serii A1 w celu umorzenia. Emisja obligacji Sygnity w ramach Programu.

Raport bieżący nr 14/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku Spółka, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia części obligacji serii A1 w wysokości 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) (więcej informacji na temat emisji w raporcie bieżącym 15/2012). Obligacje zostały wykupione po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej. Emisja o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) miała miejsce 23 marca 2012 roku. Pozostała część obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.000.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów złotych) zostanie wykupiona zgodnie z ustaloną datą wykupu tj. 23 marca 2013 roku.

Jednocześnie w nawiązaniu do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji ("Program") opublikowanej w raporcie bieżącym 63/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity", "Emitent") informuje, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka wyemitowała 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji serii 1/2013 o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) ("Obligacje").

Obligacje są obligacjami dwuletnimi.

Data Emisji Obligacji: 22 lutego 2013 r.

Data Wykupu Obligacji: 23 lutego 2015 r.

Numer serii: 1/2013

Cel emisji nie został określony.

Rodzaj obligacji:

Obligacje są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi.

Obligacje kuponowe, oprocentowane według zmiennej stopie procentowej.

Ewidencja prowadzona na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Spółka zamierza wprowadzić Obligacje nie później niż w terminie 90 dni od Dnia Emisji do obrotu na ASO BondSpot, z zastrzeżeniem konieczności dematerializacji Obligacji w KDPW.

Wielkość emisji:

4.000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Cena emisyjna i wartość nominalna jednej Obligacji:

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 9.800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu.

Obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Sygnity do Dnia Wykupu oraz wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia

Po spłacie pozostałej części emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 49.000.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów złotych), której Spółka dokona w dniu 23 marca 2013 roku, zadłużenie Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji zmniejszy się do kwoty 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję wynosi 241.865 tys. zł; w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 133.754 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6) i § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Wiesław Strąk - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Serie A1 | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »