Reklama

PAGED (PGD): wykup obligacji III serii

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Paged” Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Emitentem”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. Emitent dokonał wykupu łącznie 20.000 sztuk obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii III wyemitowanych przez Emitenta w dniu 2 października 2012 r. i znaczonych kodem ISIN PLPAGED00132. Wykup obligacji nastąpił w dniu wykupu wynikającym z warunków emisji obligacji poprzez zapłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki od obligacji.

Reklama

O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2012 z dnia 2 października 2012 r.

Łączna wartość nominalna wykupionych obligacji wyniosła 20.000.000 zł. Łączna cena wykupu obligacji (bez odsetek za ostatni okres odsetkowy) była równa wartości nominalnej obligacji, czyli wyniosła 20.000.000 zł.

Rozliczenie pieniężne wykupu nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Wykupione obligacje serii III w liczbie 20.000 sztuk z chwilą rozliczenia ich nabycia zostały umorzone (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 730). Wykup obligacji serii III powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Obligacje były obligacjami zabezpieczonymi w postaci (1) ustanowionej przez "Paged Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie (spółkę zależną od "Paged” S.A.) na nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów (a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 30.000.000 PLN, celem zabezpieczenia wierzytelności przyszłej – terminowego wykupu obligacji Emitenta emisji serii III wraz z odsetkami oraz kosztami dochodzenia roszczeń na rzecz każdoczesnego obligatariusza, na warunkach określonych w uchwale o emisji obligacji, (b) hipoteki umownej łącznej do kwoty 30.000.000 PLN celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, działającego w rachunek subfunduszu UniWIBID, wobec Paged Property wynikającej z zobowiązania "Paged Property Sp. z o.o.” Sp. k. opisanego w §2 umowy z dnia 20 sierpnia 2012 r. na rzecz UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod nr RFi 484, (2) zobowiązania gwarancyjnego "Paged Property Sp. z o.o.” Sp. k. (na zasadzie art. 391 kodeksu cywilnego) do spełnienia wszystkich świadczeń pieniężnych Emitenta z obligacji do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł w sytuacji, gdy Emitent nie spełni jakiegokolwiek wymagalnego świadczenia pieniężnego z obligacji, w całości lub części.

W związku z wykupem obligacji Emitent podejmie działania w kierunku skutecznego wykreślenia ww. hipotek umownych ustanowionych na zabezpieczenie roszczeń związanych z obligacjami III serii.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-02Robert DitrychWiceprezes Zarządu
2015-04-02Sebastian KucińskiProkurent

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »