Reklama

PAGED (PGD): wyniki subskrypcji akcji Spółki serii G - raport 50

Raport bieżący nr 50/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. zwołanego na dzień 20 marca 2012 r., działając na podstawie §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką") przedstawia informacje dotyczące wyników subskrypcji akcji Spółki serii G:

Reklama

1. Data rozpoczęcia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej, następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2012 r., zaś zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 lipca 2012 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 16 lipca 2012 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała od 1.000.000 (jeden milion) do maksymalnie 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0.000.001 do 7.000.000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda akcja.

4. Stopy redukcji zapisów:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 7.000.000 (słownie: siedem milionów)

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielone 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

7. Cena emisyjna akcji serii G: 12,60 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:

Akcje Spółki serii G zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki 7 (siedmiu) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:

Akcje Spółki serii G zostały przydzielone przez Zarząd Spółki 7 (siedmiu) inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej i zostały z nimi zawarte umowy objęcia akcji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję.

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (Spółka nie zawierała umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 88.200.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy)

12. Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

W trakcie emisji akcji Spółki serii G poniesiono jedynie koszty administracyjne (koszty aktu notarialnego, opłata za wniosek do KRS, podatek od czynności cywilnoprawnych) wynoszące łącznie 76.425 zł netto (bez VAT).

Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii G: ok. 0,011 zł netto (bez VAT).
Robert Ditrych - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »