Reklama

MBWS (MBW): Wyniki za rok obrotowy 2013 - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
BELVEDERE : WYNIKI ZA ROK OBROTOWY 2013

Komunikat Beaucaire, 30 kwietnia 2014

WYNIKI ZA ROK OBROTOWY 2013

1. Zamiana zadłużenia z tytułu FRN i OBSAR i wyjście z postępowania naprawczego

- Na 31 grudnia 2013 r., zadłużenie Spółki, które na 31 grudnia 2012 r. wynosiło jeszcze 567,4 miliona euro zmniejszyło się do kwoty 17,3 miliona euro.

- Osiągnięty w roku 2013 wynik netto wyniósł +190,5 miliona euro, w porównaniu z kwotą -118,6 miliona euro w 2012 r.

Reklama

2. Dobre wyniki głównych marek Grupy na trudnym rynku

- Skonsolidowane obroty spadły w 2013 r. o 4% (3% po korekcie związanej z różnicami kursowymi) i wyniosły 860 milionów euro, w porównaniu do 895 milionów euro za 2012 r., co jest związane

z trudnościami rynkowymi w Polsce oraz z wdrożeniem strategii przeniesienia marek do segmentu premium.

- Marka wódki Sobieski pozostaje priorytetowa dla Grupy, choć jej wyniki w 2013 r. są różne w poszczególnych krajach (we Francji odnotowała wzrost, w Polsce spadek, a w USA utrzymała swą pozycję).

- Scotch whisky WILLIAM PEEL wzmocniła pozycję lidera na rynku francuskim: 21,4% udziałów

w rynku.

- Marka wódki KRUPNIK wykazuje dalszy rozwój handlowy na polskim rynku – na koniec grudnia 2013 r. miała 13,5% udziałów w rynku.

- Niedawno powstała marka Fruits & Wine potwierdziła swój sukces ilościowym wzrostem sprzedaży o 73% w 2013 r.

3. Powrót do dodatniego wyniku netto - podstawy dla przyszłego wzrostu Grupy

- Wskaźnik Ebitda wyniósł 10,6 miliona euro, w porównaniu do 3,2 miliona euro za 2012 r.

Obroty:

Spadek obrotów

Działalność całej Grupy utrzymuje się na zadowalającym poziomie.

Obroty Grupy w roku obrotowym 2013, licząc wraz z podatkiem akcyzowym osiągnęły 860 milionów euro, w porównaniu z kwotą 895 milionów euro w analogicznym okresie ubiegłego roku i przy porównywalnym zakresie. Zatem w stosunku od roku obrotowego 2012, spadek wyniósł 4%.

Nie licząc podatku akcyzowego, obroty sięgnęły 533 milionów euro, czyli zmniejszyły się o 4%.

Głównymi przesłankami wzrostu jest utrzymany sukces marki Krupnik w Polsce (wprowadzonej na rynek w 2010 r.) oraz wódki Sobieski we Francji, a także dobre wyniki marki Fruits & Wine.

Obroty przy podziale na poszczególne kraje

Kraje, gdzie Grupa od dawna prowadzi działalność:

W Polsce (58,7% łącznych obrotów), sprzedaż w roku obrotowym 2013 wykazuje spadek o 5,8%

(-4,8% przy stałym kursie wymiany). Po odliczeniu podatku akcyzowego, obroty w 2013 r. wyniosły 211,4 miliona euro, czyli w stosunku do 2012 r. zmniejszyły się o 7,6% (- 6,6% przy stałym kursie wymiany).

Rynek wódki w Polsce uległ zmniejszeniu o 4,3%.

Przez cały analizowany okres (12 miesięcy), sprzedaż wyrobów Grupy stanowiła 17,1% całego rynku wódki, w porównaniu do 20,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Udziały Grupy w rynku zmalały z powodu zaciekłej wojny cenowej oraz z uwagi na fakt, że Grupa Belvédère postanowiła kontynuować politykę przeniesienia swych wyrobów do segmentu premium

i utrzymać marże.

Wódka Krupnik utrzymała pozycję lidera z 13,5% udziałem w rynku w grudniu 2013 r., podczas gdy

w grudniu 2012 r. udział ten wynosił 14,2%. W grudniu 2013 r. wódka Sobieski miała 1,4% udziału

w rynku, w porównaniu z 2,2% w roku 2012.

We Francji (29,4% łącznych obrotów), sprzedaż zwiększyła się w porównaniu do wyniku za ubiegły okres rozliczeniowy o 1,1%.

Pomimo, że sektor alkoholi mocnych odnotował 1,5% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r., wyniki głównych marek Grupy są dobre i przedstawiają się następująco:

• Marka William Peel odnotowała wzrost sprzedaży o 1,3% w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r., podczas gdy francuski rynek whisky zmniejszył się o 1,2%.

• Marka wódki Sobieski nadal zdobywa udziały w rynku, przy wzroście sprzedaży od grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. o 15,2%, podczas gdy francuski rynek wódki wzrósł w tym czasie jedynie o 4,5%.

• Fruits & Wine, marka stworzona w listopadzie 2010 r., w 2013 r. wykazała ilościowy wzrost sprzedaży o 73%. Tej pionierskiej we Francji marce wina aromatyzowanego owocami przyznano w listopadzie 2013 r. nagrodę 2014 r. « Smaki roku ».

Pozostałe kraje:

W Stanach Zjednoczonych (2,8% łącznych obrotów), sprzedaż spadła o 15,1% w stosunku do wyniku za 2012 r. (-12,6% przy stałym kursie wymiany).

Spadek ten jest związany głównie z obniżką cen przez głównych konkurentów Grupy, w formie bardzo agresywnej promocji, jak również z ograniczeniem zapasów głównych klientów Grupy.

Obroty na Litwie stanowią 3,3% łącznych obrotów Grupy i działalność w tym kraju nadal się rozwija. W roku 2012 r. tendencja spadkowa odwróciła się, a obroty w analizowanym okresie wzrosły o 11%, co jest związane z dywersyfikacją oferty alkoholi mocnych oraz ze zwiększeniem sprzedaży na eksport. Rok 2013 potwierdził tendencję wzrostową – w stosunku do wyniku za rok 2012 obroty netto wzrosły o 12,2%.

Wynik skonsolidowany:

Skrócony skonsolidowany rachunek wyników

(dane tabelaryczne w załączniku)

Wynik działalności operacyjnej

Na wyniki działalności Grupy miały wpływ toczące się od 2008 r. postępowania sądowe. Tym niemniej, od 2013 r. wyniki zwyżkowały, przede wszystkim za sprawą wdrożenia polityki przenoszenia wyrobów do segmentu premium oraz ustania najmniej opłacalnych umów.

Wynik netto

W roku obrotowym 2013, Grupa przeprowadziła zamianę zadłużenia z tytułu FRN i OBSAR (zaksięgowanie zgodnie z IFRIC 19).

Wygasłe zadłużenie z tytułu FRN zostało « wyksięgowane » z bilansu po wartości księgowej na

19 kwietnia 2013 r., czyli 439 milionów euro, a wyemitowane w zamian instrumenty kapitałowe zostały zaksięgowane po wartości godziwej na ten sam dzień (odpowiadający dacie ich emisji).

Różnica pomiędzy wartością księgową początkowego zadłużenia, które wygasło a wartością godziwą wyemitowanych instrumentów kapitałowych została zapisana w wyniku, wykazując przychód

w kwocie 124,8 miliona euro.

Wygasłe zadłużenie obligacyjne zostało « wyksięgowane » z bilansu po wartości księgowej na

9 grudnia 2013 r., czyli 93 milionów euro, a wyemitowane w zamian instrumenty kapitałowe zostały zaksięgowana po wartości godziwej na ten sam dzień (odpowiadający dacie ich emisji).

Różnica pomiędzy wartością księgową początkowego zadłużenia a wartością godziwą wyemitowanych instrumentów kapitałowych została zapisana w wyniku, wykazując przychód

w kwocie 84,8 miliona euro.

Tym samym, na dzień dzisiejszy Grupa jest oddłużona, a jej zadłużenie finansowe na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 17,3 miliona euro, w porównaniu z kwotą zadłużenia 567,4 milionów euro na 31 grudnia 2012 r. i 612,7 milionów euro na 31 grudnia 2011 r.

Koszt zadłużenia w roku obrotowym 2013 wyniósł 7,6 miliona euro, w porównaniu do kwoty 21,5 miliona euro w roku 2012 i 34,9 miliona euro w roku 2011 (dwie główne składowe kosztu zadłużenia to koszty bieżących odsetek od pożyczek obligacyjnych FRN i OBSAR, ponoszonych przez Belvédère SA).

Pozostałe przychody i koszty finansowe wykazują w roku obrotowym 2013 przychód netto w kwocie 226,2 miliona euro, zaś w roku obrotowym 2012 i 2011 koszt w kwocie odpowiednio 24,5 miliona euro i 36,4 miliona euro.

Jeśli chodzi o zyski i straty związane z kursem wymiany, w roku obrotowym 2013 była to kwota -1,9 miliona euro (strata), w roku obrotowym 2012 +1,4 miliona euro (zysk), a w roku obrotowym 2011

-3 miliony euro (strata). Wynika to głównie ze zmiany kursu dolara amerykańskiego (USD) i polskiego złotego (PLN) w stosunku do euro.

Podatek od wyniku stanowił w roku obrotowym 2013 koszt w kwocie 1,9 miliona euro, zaś w roku obrotowym 2012 i 2011 koszt w kwocie odpowiednio 9,2 miliona euro i 0,1 miliona euro.

Wynik Grupy w roku obrotowym 2013 sięgnął 190,5 miliona euro, zaś w dwóch poprzednich latach obrotowych – 2012 i 2011 wykazywał stratę w wysokości odpowiednio 118 milionów euro i 54,7 milionów euro.

Podsumowując:

29 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, celem przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013, którego audyt przez biegłych rewidentów Spółki jest na ukończeniu.

Prezentacja wyników za rok obrotowy (załącznik do jednostkowego sprawozdania finansowego Belvédère SA, załącznik do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdanie

z działalności) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.belvedere.fr.

Dokumenty te zostały opublikowane z adnotacją « w trakcie kończącego się audytu »: roczne sprawozdanie finansowe zawierające ogół dokumentów przewidzianych prawem (w tym sprawozdania biegłych rewidentów) zostanie przekazane niebawem.

Kontakt:

Finance Belvédère

info@belvedere.fr


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-12Krzysztof TrylińskiPrezes Rady Nadzorczej Belvedere SAKrzysztof Tryliński

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »