Reklama

TAURONPE (TPE): Wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup praw majątkowych przez spółkę zależną - raport 6

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 r. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej "Spółka Zależna”) złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup przez Spółkę Zależną praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, dalej "PM OZE”) ("Umowy").

Stroną umów zawartych w 2008 r. są niżej wymienieni kontrahenci, do których należą instalacje wytwórcze energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ("Kontrahenci"):

Reklama

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa,

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa,

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa.

Umowy ulegają wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym wobec nieosiągnięcia przez strony porozumienia w ramach renegocjacji kontraktowych w trybie przewidzianym w ramach Umów.

Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania Umów będzie uniknięcie przez Spółkę Zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacunkowa wartość wyżej wskazanej straty z tytułu realizacji Umów do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania Umów (tj. do 2023 r.) – przy uwzględnieniu aktualnych rynkowych cen zielonych certyfikatów – wynosi około 343 mln zł netto.

Szacowana na lata 2017-2023 całkowita wartość zobowiązań umownych Spółki Zależnej wynosi około 417 mln zł netto. Powyższa wartość została obliczona według formuł cenowych przyjętych w Umowach za okres od dnia sporządzenia niniejszego raportu do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania Umów (tj. do 2023 r.).

Zmiany przepisów prawa, do których doszło po dniu zawarcia wymienionych Umów, będące podstawą wezwania do renegocjacji:

1) uchylenie z dniem 31 grudnia 2012 r., na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 21. poz. 104), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969) ("Rozporządzenie MG 2008") wskutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229) ("Rozporządzenie MG 2012"),

2) wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ("Ustawa o OZE") oraz późniejszych nowelizacji przepisów Ustawy o OZE, w tym w szczególności ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 925),

3) wejście w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1753).

Emitent wskazuje, że Spółka Zależna nie miała żadnej możliwości przewidzenia - mimo zachowania należytej staranności - że będą miały miejsce opisane powyżej zmiany przepisów prawa.

Rozporządzenie MG 2012 w istotny sposób wpłynęło na zwiększenie podaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – obecnie art. 44 ust. 1 Ustawy o OZE, co doprowadziło do trwałego i znacznego spadku cen PM OZE. Znaczne zwiększenie podaży PM OZE od 2012 r. wynika ze zmniejszenia minimalnych udziałów biomasy nie-leśnej w łącznej ilości biomasy dostarczonej do procesu spalania w stosunku do wymogów z Rozporządzenia MG 2008.

Uchwalona w 2015 r. Ustawa o OZE całkowicie zmieniła system wsparcia produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, który stanowił zasadniczą podstawę do zawarcia Umowy i stanowi istotną zmianę w otoczeniu prawnym, mającą bezpośredni i decydujący wpływ na rentowność Umów.

Ustawa o OZE przewiduje stopniowe odejście od wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii poprzez system świadectw pochodzenia na rzecz systemu aukcyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-28Filip GrzegorczykPrezes Zarządu
2017-02-28Marek WadowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »