Reklama

PBOANIOLA (PBO): Wypowiedzenie umów kredytowych przez banki - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu 7 lutego 2014 r. Zarząd Emitenta powziął informację o następujących zdarzeniach:

- wypowiedzeniu umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 10 lipca 2013 r., zawartej pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. Umowa została wypowiedziana przez ING Bank Śląski S.A. z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia (tj. od dnia 7 lutego 2014 r.). Bank jako przyczyny wypowiedzenia wskazał naruszenia Regulaminu świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług obciążonych ryzykiem kredytowym w ING Bank Śląski S.A. oraz §9 ust. 1 umowy, tj.: (i) opóźnienia płatności, (ii) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, (iii) naruszenie innych zobowiązań z innymi instytucjami finansowymi, (iv) wszczęcie postępowań sądowych zmierzających do zaspokojenia roszczeń wierzycieli Emitenta, (v) występowanie postępowań zabezpieczających lub egzekucyjnych na majątku Emitenta, (vi) obciążenie majątku Emitenta, (vi) wystąpienie istotnych negatywnych zmian wpływających na działalność i sytuację Emitenta. Bank wezwał Emitenta do spłaty całości zadłużenia z tytułu umowy, które na dzień 04.03.2014 r. wynosiło 3.887.892,86 zł, najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia;

Reklama

- wypowiedzeniu umowy wieloproduktowej z dnia 7 lipca 2010 r. w części dotyczącej sublimitu kredytowego, zawartej pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. Umowa została wypowiedziana przez ING Bank Śląski z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia (tj. od dnia 7 lutego 2014 r.). Bank jako przyczyny wypowiedzenia wskazał naruszenia Regulaminu świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług obciążonych ryzykiem kredytowym w ING Bank Śląski S.A. oraz §9 ust. 1 umowy, tj.: (i) opóźnienia płatności, (ii) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, (iii) zmniejszenie wartości zabezpieczeń, (iv) naruszenie innych zobowiązań z innymi instytucjami finansowymi, (v) wszczęcie postępowań sądowych zmierzających do zaspokojenia roszczeń wierzycieli Emitenta, (vi) występowanie postępowań zabezpieczających lub egzekucyjnych na majątku Emitenta, (vii) obciążenie majątku Emitenta, (viii) wystąpienie istotnych negatywnych zmian wpływających na działalność i sytuację Emitenta, (ix) nienależyte wykonywanie przez Emitenta zobowiązań o charakterze informacyjnym wynikających z umowy wieloproduktowej. wypowiedzeniu umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 10 lipca 2013 r., zawartej pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. Umowa została wypowiedziana przez ING Bank Śląski z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia (tj. od dnia 7 lutego 2014 r. Bank jako przyczyny wypowiedzenia wskazał naruszenia Regulaminu świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług obciążonych ryzykiem kredytowym w ING Bank Śląski S.A. oraz §9 ust. 1 umowy, tj.: (i) opóźnienia płatności, (ii) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, (iii) naruszenie innych zobowiązań z innymi instytucjami finansowymi, (iv) wszczęcie postępowań sądowych zmierzających do zaspokojenia roszczeń wierzycieli Emitenta, (v) występowanie postępowań zabezpieczających lub egzekucyjnych na majątku Emitenta, (vi) obciążenie majątku Emitenta, (vi) wystąpienie istotnych negatywnych zmian wpływających na działalność i sytuację Emitenta. Bank wezwał Emitenta do spłaty całości zadłużenia z tytułu umowy, najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia; Jednocześnie z wypowiedzeniem umowy wieloproduktowej w części dotyczącej sublimitu kredytowego, Bank dokonał uruchomienia kredytu odnawialnego w ramach umowy wieloproduktowej, w kwocie 7.399.532,57 zł (Ciągnienie). Ciągnienie zostało dokonane z przeznaczeniem na utworzenie kaucji na zobowiązania Emitenta z tytułu kredytów obrotowych udzielonych przez Bank w ramach sublimitu kredytowego, zgodnie z umową wieloproduktową. Bank wezwał Emitenta oraz spółki Protea Development S.A. (spółka stowarzyszona Emitenta) i Dom Handlowy Protea Sp. z o.o., które również są stronami umowy wieloproduktowej, do spłaty całości zadłużenia z tytułu Ciągnienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia uruchomienia Ciągnienia (tj. od dnia 05.03.2014 r.);

- wypowiedzeniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30 czerwca 2011 r., zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. Umowa została wypowiedziana przez Bank Millennium S.A. z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia (tj. od dnia 7 lutego 2014 r.). Bank jako przyczynę wypowiedzenia wskazał zagrożenie upadłością Emitenta, pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta oraz opóźnienia w spłacie zobowiązań z tytułu umowy kredytu. Bank wezwał Emitenta do spłaty całości zadłużenia z tytułu umowy, które na dzień 03.03.2014 r. wynosiło 2.919.449,61 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wypowiedzenia (tj. od 07.02.2014 r.);

Wypowiedzenie umów kredytowych przez banki i żądania spłaty całości zadłużenia skutkować będzie pogłębieniem złej sytuacji finansowej Emitenta. Emitent nie widzi możliwości spłaty całości zadłużenia w terminach określonych przez banki. W złożonym przez Zarząd Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu, zawarto również propozycje układowe dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku Emitenta (w tej kategorii wierzycieli są banki).

Zarząd Emitenta nie jest obecnie w stanie oszacować konsekwencji wypowiedzenia przez ING Bank Śląski S.A. umowy wieloproduktowej dla spółek: Protea Development S.A. oraz Dom Handlowy Protea Sp. z o.o.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-07Waldemar AniołaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »