Reklama

UNIBEP (UNI): Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych - raport 3

Raport bieżący nr 3/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Unibep S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Spółki skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych UNIBEP S.A. (ZWZ).

Poniżej zamieszczono informację nt. najważniejszych zasad realizacji skupu akcji własnych określonych w uchwale podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki:

Reklama

- przedmiotem skupu będą zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem PLUNBEP00015 Spółki (Akcje Własne);

- łączna liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w celu ich umorzenia nie przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji;

- łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje Własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych;

- Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, realizowanych w drodze oferty lub ofert zakupu Akcji Własnych;

- Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;

- oferty mogą być kierowane do akcjonariuszy wielokrotnie aż do momentu wyczerpania kwoty skupu Akcji Własnych;

- celem nabycia Akcji Własnych może być jedynie ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 KSH;

- przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych Spółka dokona publicznego ogłoszenia warunków oferty w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki w zakładce poświęconej relacjom inwestorskim oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej;

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do:

- każdorazowego określenia w drodze uchwały warunków, terminów i zasad przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści formularzy ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

- każdorazowego ustalenia ceny nabywania Akcji Własnych przed ogłoszeniem oferty lub ofert, przy czym cena ta nie może być niższa, niż średnia cena rynkowa akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym z ostatnich 3 miesięcy ustalona przed dniem ogłoszenia oferty, przy czym za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen, ważonych wolumenem obrotu, powiększona o premię ustaloną według uznania Zarządu Spółki, przy czym premia ta nie może być wyższa niż 5% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z ostatnich 3 miesięcy ustalonej przed dniem ogłoszenia Oferty;

- podjęcia, kierując się interesem Spółki, decyzji o (i) zakończeniu w każdym czasie nabywania Akcji Własnych wedle własnego uznania, (ii) zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych, (iii) odstąpienia w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania skupu Akcji Własnych - przed wyczerpaniem kwoty nabycia Akcji Własnych;

- określenia pozostałych warunków nabywania Akcji Własnych oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu przeprowadzenia skupu Akcji Własnych.

O podjęciu kolejnych kluczowych działań w kwestii nabycia Akcji Własnych Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-19Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »