Reklama

PEPEES (PPS): Wyrok stwierdzający nieważność uchwał ZWZ 2009 jest prawomocny

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") powziął informację, iż wyrok Sądu Okręgowego z dnia 26 stycznia 2011 r. w części odnoszącej się do nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dniu 27 maja 2009 r. ("ZWZ 2009") jest prawomocny (por. raporty bieżący nr 18/2009 i 2/2011). W związku z tym, następujące uchwały ZWZ 2009 są nieważne:

- Uchwała nr 3 (w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji sprawdzającej listę obecności);

- Uchwała nr 5 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.);

- Uchwała nr 6 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2008);

- Uchwała nr 7 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2008);

- Uchwałą nr 8 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.);

- Uchwała nr 9 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008.);

- Uchwała nr 10 (w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008.);

- Uchwała nr 11 (w sprawie pokrycia straty Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok obrotowy 2008.);

- Uchwała nr 12 (w sprawie pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej wartości nominalnej);

- Uchwały nr 13 i 14 (w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008r);

- Uchwały nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.);

- Uchwała nr 24 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.);

- Uchwała nr 25 (w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »