Reklama

HAWE (HWE): Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego HAWE Spółka Akcyjna - uzupełnienie porządku obrad ZWZ, projekty uchwał (RB 36/2012) - raport 36

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku

z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 kwietnia 2012 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 8 marca 2012 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ Spółki punktów dotyczących podjęcia uchwał w następujących sprawach:

Reklama

a. odwołanie członka Rady Nadzorczej;

b. powołanie członka Rady Nadzorczej.

Zarząd HAWE S.A. przekazuje poniżej zaproponowane przez akcjonariusza projekty uchwał, które dotyczą nowych proponowanych punktów porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu

4 kwietnia 2012 roku:

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §38 lit. a) Statutu HAWE S.A. (dalej: "Spółka") w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana [__] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A.

z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §38 lit. a) Statutu HAWE S.A. (dalej: "Spółka") w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana [__] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,

c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011

roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta;

e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011

roku,

f. opinii i raportu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok

obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g. wniosku Zarządu co do pokrycia straty,

h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a, b, d, e oraz g,

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad pod lit. a, b, d, e oraz g,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku,

c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku,

d. wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE,

e. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Krzysztof Rybka - Wiceprezes Zarządu
Dominik Drozdowski - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »