Reklama

ATLANTAPL (ATP): Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja 2019 roku. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku ( dalej: "Spółka” ), działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, w związku ze zgłoszonym w dniu 29 kwietnia 2019r. Zarządowi Spółki przez akcjonariusza Spółki, który posiada więcej niż 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND SA, żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 27 maja 2019 roku, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2019 roku na godzinę 1000, poprzez dodanie po punkcie 4 porządku obrad nowych punktów 5 i 6 w następującym brzmieniu:

Reklama

5) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje, iż dotychczasowy, ostatni punkt proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzyma oznaczenie jako pkt 7.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2019 roku na godz. 10.00, uwzględniający przedstawioną wyżej zmianę obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki jest następująca:

UCHWAŁA NR (….)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904,00 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

UCHWAŁA NR (….)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904,00 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych ), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z uchwałą Nr (….. ) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 roku w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

2. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 7 czerwca 2019 roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany Atlanta Poland SA w formie pisemnej na adres siedziby ATLANTA POLAND S.A., lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. wza@atlantapoland.com.pl. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości: treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2019r. oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające przedstawioną wyżej zmianę porządku obrad.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Maciej NienartowiczWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »