Reklama

COMARCH (CMR): Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z &38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu żądania Pani Elżbiety Filipiak, akcjonariusza Comarch S.A., dotyczącego umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.:

Reklama

"1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostały załączone do wniesionego żądania jako załączniki o numerach odpowiednio od 1 do 6. Ich treść znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Wg treści żądania "Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 KSH – uprawniającego akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia."

W treści żądania znajduje się również następujące wyjaśnienie: "W zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, wyjaśniam że uważam to za konieczne z uwagi na zakres obciążenia obowiązkami członków Rady Nadzorczej i konieczną dywersyfikację kompetencyjną poszczególnych członków Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym żądaniem Zarząd Comarch S.A. prezentuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku:

I. Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

7.Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego

Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

4)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

5)zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

6)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;

7)podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych;

8)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;

9)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;

10) uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich;

11) przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki;

12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

9.Zamknięcie obrad.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Janusz FilipiakPrezes Zarządu
2014-06-06Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ComArch SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »