Reklama

PLANETB2B (P2B): Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi ("Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku otrzymane od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Reklama

Otrzymane żądanie dotyczy wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki dwóch spraw: Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej wraz odpowiednimi projektami uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku uwzględniający żądanie akcjonariusza oraz przekazuje do publicznej wiadomości plik z projektami uchwał zawierający propozycje uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (Uchwała nr 22/14 i 23/14).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013.

8. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-09Marek Nowicki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »