Reklama

DEBICA (DBC): Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Firmy Oponiarskiej "Dębica" S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych zwołania na dzień 4 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki.

5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie.

6. Zmiana statutu Spółki w następującym zakresie:

(a) Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego"

zastępuje się brzmieniem:

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji".

(b) w § 17 ust. 2 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych z podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec Spółki, o ile jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 50.000 USD (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich)."

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Leszek Cichocki - Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych
Marta Konopacka - Prokurent /Dyrektor ds. Komunikacji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »