Reklama

VANTAGE (VTG): Zakończenie działań związanych z ofertą publiczną i przydziałem akcji serii B, D i E. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka) przekazuje informacje na temat zakończenia działań związanych ofertą publiczną i przydziałem akcji serii B, D i E - akcje podziałowe.

Oferta i przydział papierów wartościowych Vantage Development S.A. nie wiązał się ze standardową subskrypcją i sprzedażą papierów wartościowych w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje Vantage Development S.A. serii B, D i E oferowane były jedynie akcjonariuszom Impel S.A., którzy w dniu referencyjnym byli akcjonariuszami tej spółki. Związane było to z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Impel S.A. w postaci zakładu Ecoimpel i przeniesieniem tego przedsiębiorstwa na rzecz Spółki w zamian za akcje Spółki, które zostały wydane akcjonariuszom Impel S.A.

Na podstawie prospektu emisyjnego Spółki akcjonariuszom Impel S.A. oferowanych w publicznej ofercie było 32 292 749 akcji o wartości nominalnej 0,62 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20 021 504,38 zł, w tym 1 453 285 akcji serii B (oferowanych przez Spółkę jako wprowadzającego), 30 839 464 akcji serii E (oferowanych przez Spółkę jako Emitenta). Dodatkowo przedmiotem oferty publicznej było 6 724 380 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł każda i łącznej wartości nominalnej 4 169 116,60 zł. Publiczna oferta akcji serii D skierowana była do osób, które w dniu referencyjnym były akcjonariuszami Impel S.A., z których każdy uprawniony był do nabywania akcji serii D o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł. W związku z powyższym zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie sporządzenie, zatwierdzenie i udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, w zakresie akcji serii D nie było wymagane.

Z dniem 1 marca 2012 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, który dokonał rejestracji podziału Impel S.A., akcjonariusze Impel S.A. stali się akcjonariuszami Vantage Development S.A. Akcjonariusze Impel S.A. otrzymali akcje Vantage Development S.A., w związku z podziałem spółki Impel S.A. i nie byli zobowiązani do składania zapisów na akcje Vantage Development S.A. Oferowane akcje zostały przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Impel S.A. w stosunku 1:3,2109 (na jedna akcję Impel S.A. przypadło 3,2109 akcji Vantage Development S.A.). W przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez akcjonariusza Impel S.A. akcji i stosunku wymiany (3,2109) nie był liczbą całkowitą, ilość przydzielanych akcji Vantage Development S.A. akcjonariuszowi Impel S.A. uległa zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej a akcjonariusz dodatkowo otrzymał dopłatę pieniężną. W dniu 15 marca 2012 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych poinformował Spółkę o przydziale akcji B, D i E, dokonanym celem rozliczenia stanu posiadania akcji Vantage Development S.A. przez akcjonariuszy Impel S.A., w związku z rejestracją podziału Impel S.A. Łączna liczba akcji podziałowych Vantage Development S.A., które zostały wydane akcjonariuszom Impel S.A. wynosi 39 016 422 sztuk. Łączna liczba akcji nieobjętych w wyniku zastosowania określonych zasad podziału wynosi 707 sztuk. Akcje nieobjęte pozostają w posiadaniu Vantage Development S.A.

Akcje nie były oferowane w transzach, w związku z tym nie określano stopy redukcji. Spółka nie zwierała umowy z subemitentami.

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 4,72 zł (wartość godziwa akcji ustalona dla potrzeb dopłat gotówkowych i rozliczenia transakcji podziału).

W związku z podziałem Spółka wyemitowała 30 839 464 nowych akcji serii E o wartości 4,72 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 145 562 270,08 złotych. Dodatkowo ofertą skierowaną do akcjonariuszy Impel S.A. objętych było 1 453 285 akcji istniejących serii B i 6 724 380 akcji istniejących serii D o wartości 4,72 zł każda i łącznej wartości 38 598 578,80 zł. Całkowita wartość akcji podziałowych B, D i E objętych ofertą wynosiła 184 160 848,88 zł.

Wśród akcji objętych ofertą i przydziałem tylko akcje serii E objęte były emisją. Akcje serii B były akcjami istniejącymi, które zostały objęte ofertą i prospektem emisyjnym. Akcje serii D były akcjami istniejącymi, które zostały objęte ofertą z wyłączeniem prospektu emisyjnego. Mając na uwadze powyższe łączny koszt oferty akcji podziałowych serii B, D i E wyniósł 1 127 tys. zł, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 587 tys. zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego dla akcji serii B i E, z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 513 tys. zł,

d) koszt promocji oferty: 27 tys. zł.

Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki niezafakturowane.

Poniesione przez Spółkę koszty oferty pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję podziałową wynosi 0,03 zł.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Edward Laufer - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »