Reklama

CIECH (CIE): Zakończenie istotnego etapu negocjacji warunków refinansowania zadłużenia - podpisanie z bankami umowy mandatowej dotyczącej nowego finansowania oraz częściowe odstąpienie banków od wymogów dotyczących obowiązkowej wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia - raport 4

Raport bieżący nr 4/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Ciech SA, działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o zakończeniu istotnego etapu negocjacji z Bankiem DnB Nord Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (łącznie "Banki Komercyjne") oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") w odniesieniu do refinansowania obecnego zadłużenia finansowego Grupy Ciech wynikającego z Umowy kredytowej zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r., o której Zarząd Ciech S.A. informował w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku ("Istniejąca Umowa Kredytowa") a także uzyskania dodatkowego finansowania (łącznie "Nowe Finansowanie").

Reklama

W dniu 20 stycznia 2011 r. Ciech S.A. podpisał z Bankami Komercyjnymi umowę mandatową (ang. commitment letter), do której załącznikiem są ogólne warunki (ang. term sheet) Nowego Finansowania (łącznie "Commitment Letter"). Commitment Letter potwierdza wolę Banków Komercyjnych udzielenia Nowego Finansowania na warunkach wskazanych w jego treści. Treść Commitment Letter przewiduje, że Nowe Finansowanie zostanie udzielone łącznie przez Banki Komercyjne i EBOR. EBOR w dniu 20 stycznia 2011 r. poinformował Ciech S.A. o swoim zamiarze uczestnictwa w Nowym Finansowaniu, przy czym udział EBOR wymaga jeszcze ostatecznej decyzji Rady Dyrektorów EBOR, która spodziewana jest w dniu 15 lutego 2011 r. Treść informacji uzyskanej od EBOR będzie również dostępna na stronie internetowej EBOR: http://www.ebrd.com.

Kluczowe warunki Nowego Finansowania opisane w Commitment Letter są następujące:

1. Banki finansujące: Banki Komercyjne i EBOR.

2. Kredyty: (a) dwuwalutowy refinansowy kredyt terminowy w PLN i EUR o łącznej wartości w przybliżeniu 739 milionów PLN (ostateczna kwota będzie uzależniona m.in. od kursu walutowego, po którym zostaną wycenione refinansowane zobowiązania finansowe oraz kwoty kredytów pozostających do spłaty z tytułu Istniejącej Umowy Kredytowej) przez Banki Komercyjne ("Kredyt A"); (b) wielowalutowy kredyt rewolwingowy (dostępny do wykorzystania również w postaci gwarancji i akredytyw) o wartości 100 milionów PLN udzielany przez Banki Komercyjne ("Kredyt B"); (c) dodatkowa linia gwarancyjna w maksymalnej kwocie 11,7 mln EUR udzielona na rzecz S.C. CET Govora S.A. ("CET Govora") przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Dodatkowa Linia Gwarancyjna Pekao"); (d) terminowy kredyt inwestycyjny w EUR o wartości 300 milionów PLN udzielany przez EBOR ("Kredyt Inwestycyjny").

3. Cel kredytów: (a) Kredyt A: refinansowanie zadłużenia wynikającego z Istniejącej Umowy Kredytowej; (b) Kredyt B: refinansowanie zadłużenia wynikającego z Istniejącej Umowy Kredytowej, finansowanie potrzeb płynnościowych (w tym udzielania pożyczek wewnątrzgrupowych) oraz uzyskiwanie gwarancji i akredytyw przez Grupę Ciech; (c) Kredyt Dodatkowy: gwarancja bankowa na rzecz CET Govora; (d) Kredyt Inwestycyjny: finansowanie i refinansowanie wydatków kapitałowych Grupy Ciech w ramach programu inwestycyjnego.

4. Zabezpieczenia: Kredyty będą zabezpieczone na majątku Grupy Ciech oraz poręczane przez wybrane spółki z Grupy Ciech.

5. Ostateczny termin spłaty: (a) Kredyt A, Kredyt B i Kredyt Inwestycyjny: 31 marca 2016 r.; (b) Dodatkowa Linia Gwarancyjna Pekao: 31 grudnia 2014 r.

6. Inne: Jednym z warunków zawieszających kredytów będzie dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru przez Ciech S.A., zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 października 2010 r. ("Emisja z Prawem Poboru").

Uzyskanie Nowego Finansowania wymagać będzie jeszcze uzgodnienia przez strony, w oparciu o dołączone do Commitment Letter ogólne warunki (ang. term sheet), treści nowej umowy kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń.

Ponadto, Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 r. banki - strony Istniejącej Umowy Kredytowej, wyraziły zgodę, aby środki z Emisji z Prawem Poboru oraz środki ze sprzedaży GZNF Fosfory sp. z o.o. - w zakresie w jakim nie zostaną wykorzystane na spłatę w dniu 31 marca 2011 roku kwoty 400 milionów PLN, pomniejszonej o kwotę w przybliżeniu 155 milionów PLN (tj. kwotę środków przeznaczonych dotychczas przez Ciech S.A. na spłatę lub przedterminową spłatę kredytów w ramach Istniejącej Umowy Kredytowej) - nie były przeznaczane przez Ciech S.A. na obowiązkową przedterminową spłatę kredytów w ramach Istniejącej Umowy Kredytowej ("Nadwyżka"). Jednocześnie Ciech S.A. zobowiązał się, że środki z Emisji z Prawem Poboru oraz środki ze sprzedaży GZNF Fosfory sp. z o.o. zostaną wpłacone na rachunek zastrzeżony prowadzony w PLN na rzecz Ciech S.A. u agenta ds. zabezpieczenia ("Rachunek Zastrzeżony"). Znajdująca się na Rachunku Zastrzeżonym Nadwyżka może być wykorzystywana przez Ciech S.A. na wydatki kapitałowe określonych spółek z grupy Ciech zgodnie z ustalonym harmonogramem, pod warunkiem spełniania przez Ciech S.A. wymogów zawartych w Istniejącej Umowie Kredytowej oraz umowie kredytowej na podstawie, której ma zostać udzielone Nowe Finansowanie ("Nowa Umowa Kredytowa"). Po wypłacie środków z tytułu Nowej Umowy Kredytowej i spełnieniu przez Ciech S.A. wymaganych wskaźników finansowych w odniesieniu do okresu pomiarowego kończącego się dnia 30 września 2011 roku, środki znajdujące się na Rachunku Zastrzeżonym zostaną z niego w całości zwolnione.
Rafał Rybkowski - Członek Zarządu
Andrzej Bąbaś - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »