Reklama

IMPEL (IPL): Zakończenie oferty akcji serii E oraz złożenie oświadczenia o określeniu wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2012 oraz nr 37/2012, Zarząd Impel S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku zakończona została oferta akcji serii E, emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która była prowadzona w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Oferta Akcji Serii E"). W ramach Oferty Akcji Serii E, na podstawie umów objęcia akcji serii E zawartych w dniu 18 września 2012 roku, objętych zostało 713.715 akcji serii E, tj. maksymalna liczba akcji serii E przewidziana we wspomnianej uchwale Zarządu Spółki nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat wyników Oferty Akcji Serii E zostaną przekazane przez Zarząd Spółki do publicznej wiadomości zgodnie z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W związku z powyższym, w dniu 18 września 2012 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o określeniu wysokości objętego kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z którym doprecyzowana została treść zmian Statutu Spółki, zawartych w uchwale Zarządu Spółki nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 roku oraz wskazanych w raporcie bieżącym nr 36/2012. Na podstawie powyższego oświadczenia Statut Spółki został zmieniony w taki sposób, iż §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych (60.757.310,- PLN).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcje na okaziciela trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy (3.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda."

otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych (64.325.885,- PLN).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcje na okaziciela trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy (3.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, oraz siedemset trzynaście tysięcy siedemset piętnaście (713.715) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda."

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2.
Wojciech Rembikowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | seria | Emitent | objęcia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »