Reklama

KINOPOL (KPL): Zakończenie oferty publicznej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 marca 2011 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2011 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpił w dniu 31 marca 2011 r.

Reklama

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 4 000 000 akcji nowej emisji serii B,

w tym:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów 1 000 000 akcji serii B oraz

- w ramach Transzy Dużych Inwestorów 3 000 000 akcji serii B.

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji wyniosła:

- w Transzy Małych Inwestorów - 90,982%,

- w Transzy Dużych Inwestorów - Inwestorzy dokonali zapisów na akcje serii B zgodnie z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 13 979 643 akcji serii B, z czego na 10 979 643 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz na 3 000 000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:

Łącznie zostało przydzielonych 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, z czego 1 000.000 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz 3 000.000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie 9,50 zł za jedną sztukę.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w poszczególnych transzach:

W Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyły 301 osoby/podmioty.

Spółka opublikuje informację o liczbie osób które złożyły zapisy w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji,

w poszczególnych transzach:

W Transzy Dużych Inwestorów dokonano przydziału akcji 301 osobom/podmiotom.

Spółka opublikuje informację o liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą

i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 38 mln zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów:

Na dzień przekazania niniejszego raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 1 849 541,63 zł,

w tym

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 020 000,00.zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 481 218,00 zł;

d) promocja oferty:348 323,63 zł.

Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia niniejszego raportu.

Spółka powyższe koszty wykazywała w sprawozdaniu finansowym w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Koszty te zostaną pokryte kapitałem zapasowym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt na jednostkę papieru objętego subskrypcją wynosi: 0,46zł.

Podstawa prawna przekazania raportu:§ 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Piotr Reisch - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »