Reklama

4FUNMEDIA (4FM): Zakończenie oferty publicznej akcji 4fun Media S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki 4fun Media S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 października 2010 r.

Data zakończenia subskrypcji: 20 października 2010 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpił w dniu 28 października 2010 r.

Reklama

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było łącznie 800 000 akcji nowej emisji serii D, w tym:

-w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 600 000 akcji serii D oraz

-w ramach Transzy Otwartej 200 000 akcji serii D.

4.Stopa redukcji:

Stopa redukcji wyniosła:

-w Transzy Otwartej dla zapisów nie korzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building - 34,97 %,

-w Transzy Otwartej dla zapisów korzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building - brak redukcji,

-w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 853 558 akcji serii D, z czego na 600.000 akcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz na 253.558 akcji w ramach Transzy Otwartej.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:

Łącznie zostało przydzielonych 800 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, z czego 600.000 akcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 200.000 akcji w ramach Transzy Otwartej.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie 18 zł za jedną sztukę.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w poszczególnych transzach:

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyły 22 instytucje.

w Transzy Otwartej zapisy złożyło 91 osób.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji, w poszczególnych transzach:

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych dokonano przydziału akcji 22 instytucjom.

w Transzy Otwartej dokonano przydziału akcji 91 osobom.

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 14.400.000,00 zł brutto.

12.Łączne określenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów:

a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 88 tys. zł;

b)koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;

c)koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.117 tys. zł;

d)promocja oferty: 225 tys. zł.

Na dzień przekazania niniejszego raportu łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji poniesione przez Spółkę wyniosły: 1.430 tys. zł. Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia niniejszego raportu.

Łączne koszty poniesione przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty, wyniosą ok. 2.300 tys. zł.

e) wskazanie metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych Spółki:

Koszty emisji akcji poniesione przy podniesieniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

średni koszt na jednostkę papieru objętego subskrypcją wynosi: 2,88 zł.

Podstawa prawna przekazania raportu:§ 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Ewa Czekała - Prezes Zarządu
Tycjana Dmochowska-Ruzik - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »