POLWAX (PWX): Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Oferta Publiczna”), w tym 3.179.950 akcji serii B oraz 639.915 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda ("Akcje Sprzedawane”) ("Sprzedaż").

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej:

Reklama

Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 15 września 2014 r. - 18 września 2014 r.

Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 19 września 2014 r. – 24 września 2014 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych w ramach Oferty Publicznej:

24 września 2014 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją w ramach Oferty Publicznej:

3.819.865 Akcji Sprzedawanych.

4. Stopa redukcji wyniosła w poszczególnych transzach:

a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 57,859%;

b. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej:

W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 4.606.557 Akcje Sprzedawane, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 1.359.671 Akcji Sprzedawanych,

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 3.246.886 Akcji Sprzedawanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej:

W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydzielono 3.819.865 Akcji Sprzedawanych, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 572.979 Akcji Sprzedawanych,

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 3.246.886 Akcji Sprzedawanych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

15,00 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte Ofertą Publiczną w poszczególnych transzach:

1.751 inwestorów złożyło zapisy na Akcje Sprzedawane, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.683 inwestorów,

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 68 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej w poszczególnych transzach:

W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej Akcje Sprzedawane przydzielono 1.751 inwestorom, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.683 inwestorom,

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 68 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy - Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych Ofertą Publiczną i ceny Akcji Sprzedawanych:

Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 57.297.975,00 zł.

12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty Publicznej, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Według Spółki koszty związane z Ofertą Publiczną [poniesione przez Spółkę] są szacowane na 575 tys. zł netto (bez VAT), w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Publicznej – 83 tys. zł netto,

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 282 tys. zł netto,

d) promocja Oferty – 210 tys. zł netto.

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Spółka ujmuje powyższe koszty w kosztach ogólnego zarządu i rozlicza w wynik finansowy okresu bieżącego.

[Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty Publicznej do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów Oferty Publicznej została oszacowana i zaliczona do kosztów Oferty Publicznej zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty Publicznej, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich rozliczenia w księgach rachunkowych i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej.]

13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczną:

Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,15 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadającego na jedną Akcję Sprzedawaną po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 8 września 2014r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-08Dominik TomczykPrezes Zarządu
2014-10-08Piotr KosińskiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »