Reklama

OPENFIN (OPF): ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A. - raport 83

Raport bieżący nr 83/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 grosz każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 19.05.2017 r. – 26.05.2017 r. – zapis podstawowy, 29.05.2017 r. - 31.05.2017 r., - zapis uzupełniający

2. Data przydziału papierów wartościowych: 1 czerwca 2017 r.,

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcje nie były oferowane w transzach,

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,16 zł (słownie: jeden złoty 16/100),

8. Liczba osób, które złożyły zapis na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje nie były oferowane w transzach, liczba inwestorów, którym przydzielono akcje - 29,

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: liczba inwestorów, którym przydzielono akcje – 29,

10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy o gwarantowanie emisji,

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 4.876.608,68 zł,

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: na dzień sporządzenia raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadających na jedną akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Przemysław Guberow Prezes Zarządu
2017-06-02Helena Kamińska Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »