Reklama

TAURONPE (TPE): Zakończenie oferty publicznej akcji TAURON Polska Energia S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda (akcji serii AA o wartości nominalnej 9 zł każda po uwzględnieniu procesu scalenia akcji):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 9 czerwca 2010 roku - 18 czerwca 2010 roku,

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 22 czerwca 2010 roku - 24 czerwca 2010 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 25 czerwca 2010 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:

7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C, w tym:

a) akcje oferowane inwestorom indywidualnym: 1.847.325.195 akcji;

b) akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym: 5.541.975.603 akcje.

Po uwzględnieniu procesu scalenia akcji, ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty wyniosła 821.033.422 akcje serii AA, w tym:

a) akcje oferowane inwestorom indywidualnym: 205.258.355 akcji;

b) akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym: 615.775.067 akcji.

4. Stopa redukcji:

Zapisy inwestorów indywidualnych: 37,73% dla zlecenia złożonego na maksymalną liczbę akcji, tj. 1.500 akcji po scaleniu;

Zapisy inwestorów instytucjonalnych: 0,0% (inwestorzy instytucjonalni składali zapisy na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu, które otrzymali po zakończeniu budowy księgi popytu na akcje).

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

933.489.372 akcje serii AA, w tym:

a) przez inwestorów indywidualnych: 317.714.305 akcji;

b) przez inwestorów instytucjonalnych: 615.775.067 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach sprzedaży:

821.033.422 akcje serii AA, w tym:

a) inwestorom indywidualnym: 205.258.355 akcji;

b) inwestorom instytucjonalnym: 615.775.067 akcji.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

5,13 zł za akcje serii AA o wartości nominalnej 9 zł, tj. 0,57 zł za akcje serii B i C o wartości nominalnej 1 zł przed scaleniem.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:

231.173 inwestorów, w tym:

a) inwestorzy indywidualni: 231.052; przy czym złożono 231.052 ważne zlecenia (każdy inwestor mógł złożyć tylko jedno). Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy.

b) inwestorzy instytucjonalni: 121.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach sprzedaży:

231.173 inwestorów, w tym:

a) inwestorzy indywidualni: 231.052; Maksymalny Przydział został ustalony na 934 akcje. Inwestorom, których zapisy obejmowały liczbę akcji mniejszą lub równą 934, przydzielono wszystkie akcje objęte zapisem. Inwestorzy, którzy zapisali się na więcej niż 934 akcje (maksymalnie 1.500), zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, otrzymali 934 akcje (pula 105.934 akcji, która nie została przydzielona inwestorom zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału, została przydzielona inwestorom, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę akcji, tj. 1.500 szt, przydzielając dodatkowo po jednej akcji do każdego zapisu aż do wyczerpania się tej puli akcji, w związku z tym część inwestorów otrzymała przydział na poziomie 935 akcji).

b) inwestorzy instytucjonalni: 121.

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję):

Na podstawie umowy o gwarantowanie zawartej dnia 1 czerwca 2010 roku rolę subemitenta pełnili: UBS Limited z siedzibą w Londynie, Unicredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu, Merrill Lynch International z siedzibą w Londynie, ING Bank N.V. London Branch z siedzibą w Londynie, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie akcje oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitenci nie obejmowali żadnych akcji Spółki w wykonaniu zawartej umowy gwarancyjnej.

11.Wartość przeprowadzanej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 4.211.901.454,86 zł brutto

12. Łączne określenie wysokości szacunkowych kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,8 mln zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów (dla każdego oddzielnie): nie dotyczy,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 8,4 mln zł,

d) koszty promocji: 2,9 mln zł.

Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji poniesione przez Spółkę wyniosły 17,1 mln zł.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych w pkt 12 w księgach rachunkowych Spółki: koszty przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji istniejących stanowią koszty okresu.

Wskazanie sposobu ujęcia powyższych kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

Wskazane w niniejszym punkcie koszty nie uwzględniają kosztów poniesionych w związku z ofertą publiczną przez Skarb Państwa jako akcjonariusza sprzedającego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,02 zł.

Wskazany w niniejszym punkcie koszt nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z ofertą publiczną przez Skarb Państwa jako akcjonariusza sprzedającego.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Krzysztof Zamasz - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lender - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »