Reklama

ZEPAK (ZEP): Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 26.013.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda ("Oferta").

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 11 października 2012 roku - 19 października 2012 roku (do godziny 23:59).

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 23 października 2012 roku - 25 października 2012 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

26 października 2012 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:

Oferta objęła 26.013.000 akcji Spółki.

4. Stopa redukcji:

Oferta nie była podzielona na transze.

Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 750 akcji sprzedawanych, wyniosła 44,13%.

W ramach zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

Zapisy złożono na 27.771.812 akcji Spółki, w tym przez:

a) inwestorów indywidualnych na 5.660.762 akcje Spółki;

b) inwestorów instytucjonalnych na 22.111.050 akcji Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 26.013.000 akcji Spółki, w tym:

a) 3.901.950 akcji Spółki inwestorom indywidualnym;

b) 22.111.050 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane w Ofercie:

a) 26,20 PLN za jedną akcję sprzedawaną inwestorom indywidualnym;

b) 26,20 PLN za jedną akcję sprzedawaną inwestorom instytucjonalnym.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:

W Ofercie zapisy złożyło 14.272 inwestorów, w tym:

a) inwestorzy indywidualni: 14.059 osób;

b) inwestorzy instytucjonalni: 213 inwestorów instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:

W Ofercie akcje Spółki przydzielono 14.272 inwestorom, w tym:

a) inwestorzy indywidualni: 14.059 osób;

b) inwestorzy instytucjonalni: 213 inwestorów instytucjonalnych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 10 października 2012 roku role subemitentów pełnili: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V., London Branch, J.P. Morgan Securities plc, UniCredit Bank Austria AG, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (działający również przez swój oddział, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie), Banco Espírito Santo de Investimento S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce, Ipopema Securities S.A., Trigon Dom Maklerski S.A.

Subemitenci nie nabyli żadnych akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej.

11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 681.540.600 PLN (26.013.000 akcji sprzedawanych po cenie emisyjnej 26,20 PLN za jedną akcję).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczania tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) nie przekroczą kwoty około 10 mln PLN. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Akcjonariusz Sprzedający").

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:

Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,38 PLN (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego).

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu
Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | Pątnów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »