Reklama

MOBRUK (MBR): Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Emitenta - raport 24

Raport bieżący nr 24/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.

Reklama

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ("Emitent”, "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 6 października 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 23/2021 z dnia 7 października 2021 roku, informuje, że w dniu 6 października 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Emitenta – Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający”) informację o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ("ABB”) na akcje Emitenta.

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku procesu ABB cena sprzedaży akcji Spółki ustalona została na 330,00 PLN (trzysta trzydzieści złotych) za jedną akcję.

Łączna liczba akcji objętych sprzedażą w wyniku procesu ABB wyniesie 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 18,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 15,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji w wyniku procesu ABB Sprzedający posiadać będzie 166.906 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 4,75% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 166.906 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 3,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem dzień zawarcia transakcji w ramach procesu ABB to 7 października 2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe Emitenta nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Emitenta ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Sprzedających, Emitent i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-07Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu
2021-10-07Elżbieta MokrzyckaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »