Reklama

AGORA (AGO): Zakończenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Agora S.A.

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. Spółka nabyła łącznie 771.960 akcji własnych w ramach realizacji drugiego etapu Programu Nabywania Akcji Własnych. Nabyte akcje są akcjami na okaziciela notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o wartości nominalnej 1,0 zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 1,52% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 771.960 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Nabyte Akcje"). Cena zakupu wynosiła 12,0 zł za jedną Nabytą Akcję oraz 9.263.520 zł łącznie za wszystkie Nabyte Akcje.

Reklama

Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie.

Zakup Nabytych Akcji nastąpił poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem podmiotu Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji Agory S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2015 r. ("Oferta"). Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Oferta została ogłoszona na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 7 z dnia 24 czerwca 2014 r. ("Program Nabywania Akcji Własnych"). W ramach Programu Nabywania Akcji Własnych zarząd Spółki upoważniony został do nabycia łącznie nie więcej niż 3.638.380 akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały, z czego 3.271.960 akcji na okaziciela oraz 366.420 akcji imiennych.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone zarządowi Spółki do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Nabywania Akcji Własnych, tj. 50.937.380 zł.

O podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Nabywania Akcji Własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 34.761.779 akcji. Akcjonariusze nie zgłosili akcji imiennych do sprzedaży.

Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach realizacji drugiego etapu Programu Nabywania Akcji Własnych przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 771.960 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa redukcji w puli akcji na okaziciela wyniosła 97,8%.

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka posiadała już 2.500.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja nabytych w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Nabywania Akcji Własnych.

Łącznie, w wyniku realizacji całego Programu Nabywania Akcji Własnych i po rozliczeniu Oferty Spółka posiada 3.271.960 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,0 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, które (na datę niniejszego raportu), które stanowią 6,42% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 3.271.960 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Spółka zakończyła Program Nabywania Akcji Własnych w związku ze zrealizowaniem dwóch ofert, do ogłoszenia, których Zarząd został upoważniony w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ramach Programu nabyto maksymalną liczbę akcji na okaziciela określoną uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcje imienne nie zostały zgłoszone do sprzedaży w żadnym z etapów realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) oraz §5 ust.1 pkt 6 w związku z §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Grzegorz KossakowskiCzłonek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »