Reklama

AATHOLD (AHL): Zakończenie publicznej sprzedaży akcji serii A

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej publicznej sprzedaży akcji serii A Spółki.

Reklama

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 10 września 2015 r.

Zakończenie subskrypcji: 21 września 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 22 września 2015 r.

Zakończenie subskrypcji: 24 września 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

25 września 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem sprzedaży było 2.397.536 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

(i)Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji, gdyż zapisywali się oni na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniach do złożenia zapisu – inwestorom tym przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje.

(ii) Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 35,99%.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.599.757 akcji serii A Spółki, w tym:

(i) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 2.037.906 akcji.

(ii) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 561.851 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 2.397.536 akcji serii A Spółki, w tym:

(i) Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 2.037.906 akcji.

(ii) Inwestorom Indywidualnym przydzielono 359.630 akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były sprzedawane po cenie 24 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 850 Inwestorów.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty akcje przydzielono 850 Inwestorom.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą (2.397.536 akcji) i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży (24 zł za jedną oferowaną akcję):

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 57,5 mln zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-08Jacek AntczakWiceprezes Zarządu
2015-10-08Krzysztof BartosiakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »