Reklama

ELEMENTAL (EMT): Zakończenie subskrybcji akcji serii P

Raport bieżący nr 47/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii P Emitenta.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

subskrypcja została otwarta w dniu 11 września 2015 r. a zakończona w dniu 16 września 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

16 września 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

12.000.000 (dwanaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P

4) Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:

nie dokonywano redukcji

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

łącznie złożono zapisy na 12.000.000 (dwanaście milionów) sztuk akcji serii P

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

przydzielono łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) sztuk akcji serii P

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy)

8) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

zapisy na akcje serii P złożyły 22 (dwadzieścia dwa) podmioty

9) Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

akcje serii P przydzielono 22 (dwudziestu dwóm) podmiotom

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Emitent nie zawierał umów o subemisję

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

54.000.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony złotych)

12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

1.194.000,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie dotyczy

d) promocji oferty:

nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330), rozliczenie kosztów emisji akcji serii P w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej” w ramach kapitałów zapasowych Emitenta.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

0,10 zł (zero złotych i dziewięć setnych grosza)

Podstawa prawna:

1. § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133);

2. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-17Paweł Jarski Jarosław MichalikPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »