Reklama

WITTCHEN (WTN): Zakończenie subskrypcji akcji serii A i serii B - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii A oraz serii B Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 19 października 2015 r.

- Zakończenie subskrypcji: 22 października 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 26 października 2015 r.

- Zakończenie subskrypcji: 28 października 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 29 października 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 3.250.000 akcji Spółki, w tym (i) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, (ii) 1.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 43,65%

Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 3.000.000 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 3.443.631 akcji Spółki, w tym: (i) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 443.631 akcji; (ii) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 3.000.000 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 3.250.000 akcji, w tym 1.600.000 akcji serii B Spółki oraz 1.650.000 akcji serii A Spółki. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 250.000 akcji serii B Spółki. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 3.000.000 akcji Spółki, w tym 1.350.000 akcji serii B i 1.650.000 akcji serii A.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 17 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 811 inwestorów, w tym, w osobnych transzach: (i) 724 Inwestorów Indywidualnych, (ii) 87 Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 811 inwestorom, w tym, w osobnych transzach: (i) 724 Inwestorów Indywidualnych, (ii) 87 Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 55.250.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-03Jędrzej WittchenPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Wittchen | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »