Reklama

TOPMEDICA (TPM): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO Spółka Akcyjna, działając zgodnie z Art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze późn. zmianami) oraz na podstawie §33. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 19.12.2011 roku POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu nastąpiło zamknięcie subskrypcji akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 05.12.2011 roku.

Reklama

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

-Data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 05.12.2011 r.

-Data zakończenia subskrypcji akcji: 19.12.2011 r.

2.Data przydziału akcji:

-Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 19.12.2011 r. Zarząd emitenta podjął uchwałę o przydziale akcji serii C wskazanemu adresatowi.

3.Stopa redukcji:

-nie wystąpiła - emisja przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta nabycia akcji serii C skierowana była do oznaczonego adresata,

4.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

-W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,

5.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:

-W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,

6.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

-Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 10,00 zł za 1 akcję,

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

-W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę z osobą prawną,

8.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

-Akcje serii C zostały objęte przez 1 osobę prawną,

9.Nazwa (firma) subemitentów:

-Emitent nie zawarł umowy na submisję akcji serii C,

10.Wartość przeprowadzonej subskrypcji:

-Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C wyniosła 10.000.000,00 zł,

11.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

-Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 0,00 zł,

-Wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł

-Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

-Promocja oferty - 0,00 zł,

-Inne koszty w tym opłaty notarialne, skarbowe - 22.467,00 zł.

Koszty związane z emisją zostały zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości rozliczone w pozycji usługi obce (kwota: 6.510,00 zł) oraz podatki i opłaty (kwota: 15.957,00 zł) i ujęte w sprawozdaniu finansowym emitenta w pozycji koszty działalności operacyjnej.

12.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją: 0,02 zł.
Kamil Jankowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »