ENTER (ENT): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Uprawnionych Podmiotów:

• Rozpoczęcie subskrypcji: 25 listopada 2015 r.

• Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

• Rozpoczęcie subskrypcji: 3 grudnia 2015 r.

• Zakończenie subskrypcji: 7 grudnia 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym, Uprawnionym Podmiotom i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 grudnia 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 7.000.000 akcji serii C Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

• Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 28,059%.

• Stopa redukcji zapisów Uprawnionych Podmiotów wyniosła: 34,083%.

• Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 6.810.310 akcji serii C Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 7.077.970 akcji serii C Spółki, w tym:

i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 243.968 akcji serii C Spółki;

ii. Podmioty Uprawnione złożyły zapisy na 23.692 akcji serii C Spółki;

iii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 6.810.310 akcji serii C Spółki.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

• Inwestorom przydzielono łącznie 7.000.000 akcji serii C Spółki.

• Inwestorom Indywidualnym przydzielono 174.073 akcji serii C Spółki;

• Uprawnionym Podmiotom przydzielono 15.617 akcji serii C Spółki;

• Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 6.810.310 akcji serii C Spółki.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

• Akcje Oferowane były obejmowane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych po cenie 14 zł za jedną Akcję Oferowaną.

• Akcje Oferowane były obejmowane przez Uprawnione Podmioty po cenie 12,6 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 512 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

i. 429 Inwestorów Indywidualnych;

ii. 15 Podmiotów Uprawnionych;

iii. 68 Inwestorów Instytucjonalnych, w tym fundusze asset management działające w imieniu swoich klientów.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 512 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

i. 429 Inwestorom Indywidualnym;

ii. 15 Podmiotom Uprawnionym;

iii. 68 Inwestorom Instytucjonalnym, w tym funduszom asset management działającym w imieniu swoich klientów.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów gwarantowania Oferty.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 97.978.136,20 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-18Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2015-12-18Andrzej KobielskiCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »