Reklama

BEST (BST): Zakończenie subskrypcji akcji serii D - raport 32

Raport bieżący nr 32/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Emitent”, "Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 19/2016 w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii D i dopuszczenia akcji serii D do obrotu na GPW, o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Reklama

W związku z powyższym, działając na podstawie §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 marca 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2016 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 §1 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie dwóch umów objęcia akcji zawartych w dniu 22 marca 2016 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii D, których dotyczy raport, zostały objęte po cenie emisyjnej 26,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 78/100) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto dwie umowy objęcia akcji serii D.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z dwiema osobami fizycznymi w dniu 22 marca 2016 r.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii D.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę 36.499.988,46 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 46/100).

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty netto emisji Akcji serii D wyniosły 7.305 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty netto 7.305 zł– (koszty aktu notarialnego Rep. A 1981/2016),

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Po rejestracji zmian kapitału w KRS koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D zostaną rozliczone jako zmniejszenie kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją wynosi : 0,005 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-22Urszula RybszlegerPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »