ENELMED (ENE): Zakończenie subskrypcji akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: Akcje Serii E, Akcje Nowej Emisji).

Reklama

Akcje Nowej Emisji zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) w ramach oferty publicznej (dalej: Oferta).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu rozpoczął się dnia 16 czerwca 2021 r. o godz. 8:25, a zakończył się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 czasu warszawskiego, natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Nowej Emisji został zakończony 29 czerwca 2021 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Nowej Emisji i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Nowej Emisji został zakończony 29 czerwca 2021 r. Wkłady na Akcje Nowej Emisji zostały wniesione w całości do dnia 29 czerwca 2021 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 4.713.379 Akcji Serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 4.713.379 Akcji Serii E.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 4.713.379 Akcji Serii E.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 17,10 zł za jedną Akcję Nowej Emisji.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Nowej Emisji. W ramach Oferty objęto 4.713.379 Akcji Serii E.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii E zostały objęte przez 24 inwestorów.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość Oferty wyniosła 80.598.780,90 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii E. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt Oferty przypadający na jedną Akcję Serii E. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Nowej Emisji zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

Nie dotyczy.

b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

Nie dotyczy.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »