Reklama

NOVAVISGR (NVG): Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 31/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C. Zarząd Funduszu informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 7.653.074 warranty subskrypcyjne serii C, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 marca 2010 r., w ramach upoważnienia udzielonego mu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii F:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2010 r.

2. Data przydziału akcji: 8 kwietnia 2010 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.653.074 akcje zwykłe na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 7.653.074 akcje serii F.

6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 7.653.074 akcji serii F poprzez zawarcie umowy z podmiotami obejmującymi akcje.

7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,75 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 2 podmioty - jedną krajową osobę fizyczną oraz jedną zagraniczną osobę prawną.

9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone dwóm osobom.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - Emitent nie zawierał umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 5.739.805,50 PLN.

12. Łączne koszty akcji emisji serii E wynoszą 33.000,- PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty 33.000,- PLN, koszty biegłych i doradców 0 PLN, wynagrodzenie subemitentów - 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 PLN, promocja oferty - 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN.

Ponadto, Zarząd Funduszu przekazuje informacje o strukturze przeprowadzonej oferty. Akcje serii F zostały objęte przez następujące podmioty: pana Krzysztofa Moskę, który złożył zapis na 4.653.074 akcje oraz spółkę XTO Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która złożyła zapis na 3.000.000 akcji.
Grzegorz Golec - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | zapisy | seria | serie | Raport bieżący | Rubicon

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »