Reklama

RADPOL (RDL): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej także Akcje). Emisja akcji serii F nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 21 marca 2017 roku).

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces subskrypcji Akcji rozpoczął się 24 marca 2017 roku i zakończył 10 kwietnia 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, natomiast umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach 29 marca – 6 kwietnia 2017 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2 571 975 Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2 540 853 Akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, łącznie objęto 2 540 853 Akcje.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 2,48 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zawarto z 16 podmiotami.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W wyniku oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia Akcji z 16 podmiotami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie były zawierane umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 6 301 315,44 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty - 30 000,00 zł;

b. PCC od podwyższenia kapitału - 377,00 zł;

c. doradztwo prawne i opłaty notarialne - 10 630,00 zł;

d. opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 367,00 zł;

e. usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją - 0,00 zł;

f. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł;

g. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł;

h. promocji oferty - 0,00 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii F nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,016 zł

Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-11Anna KułachCzłonek Zarządu
2017-04-11Rafał TrzeciakCzłonek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »