Reklama

LABOPRINT (LAB): zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 27

Raport bieżący nr 27/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji prywatnej 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej Akcje Serii F), wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z 25 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH); umowa objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej została zawarta 9 lipca 2021 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

nie dotyczy; z uwagi na tryb emisji Akcji Serii F nie przeprowadzono ich przydziału. Umowa objęcia akcji została zawarta 9 lipca 2021 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

194.400 Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 194.400 Akcji Serii F.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

w ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia akcji, objęto 194.400 Akcji Serii F.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 16,00 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii F.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii F zostały objęte przez jedną osobę fizyczną, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji Serii F.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

nie dotyczy – Spółka nie zawarła umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

3.110.400,00 zł.

12. Koszty emisji:

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii F wynosi 6.000 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.000 tys. zł netto;

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d. koszty promocji oferty: nie dotyczy.

13. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji zostaną rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, w zaokrągleniu do pełnych groszy:

0,03 zł.

15. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii F zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »