Reklama

NEXITY (NXG): Zakończenie subskrypcji akcji serii H1 - raport 26

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku , przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 1 lipca 2015 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Akcje serii H") emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

Reklama

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii H1 objętych zostało w sumie 3.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja z zaoferowanych łącznie 12.000 sztuk akcji będących przedmiotem subskrypcji. Cena emisyjna Akcji serii H wyniosła 1 zł za każdą akcję. Spółka z subskrypcji pozyskała środki w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe informacje dotyczące zamknięcia subskrypcji Akcji serii H1 są następujące,

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 kwietnia 2016 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2016 r.

2.Data przydziału akcji: emisja Akcji serii H1 miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w dniu 1 lipca 2016 r.

3.Liczba Akcji serii H1 objętych subskrypcją: 3.000 (słownie: trzy tysiące)

4.Stopa redukcji: nie dotyczy, redukcja nie wystąpiła

5.Liczba Akcji serii H1, na które złożono zapisy: 3.000 (słownie: trzy tysiące)

6.Liczba Akcji serii H1, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.000 (słownie: trzy tysiące)

7.Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,00 zł (słownie: jeden złoty

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii H1 w poszczególnych transzach: zapisy na Akcje serii H1 złożył 3 inwestorów.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowa objęcia Akcji serii H1 została zawarta z jednym 3 inwestorów.

10.Mazwy firmy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Akcji serii H1 nie uczestniczyli subemitenci.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii H1, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące)

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii H1: nie wystąpiły, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie wystąpiły

- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy

- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

- koszty promocji oferty: nie dotyczy

13.Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii: nie dotyczy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

oraz

§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-04Piotr SieradzanPrezes Zarządu
2016-07-04Agnieszka Potocka Ołubiec Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »