WINVEST (WIS): Zakończenie subskrypcji akcji serii J, K, L, Ł oraz O w kapitale zakładowym Internet Group S.A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L, Ł, oraz O w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 lutego 2013 r.

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 lutego 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło 14 lutego 2013 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotowa subskrypcja obejmowała:

a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji serii J w kapitale zakładowym Spółki,

b. 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K w kapitale zakładowym Spółki,

c. 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L w kapitale zakładowym Spółki,

d. 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii Ł w kapitale zakładowym Spółki,

e. 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii O w kapitale zakładowym Spółki.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Emisja nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

Objęcie akcji nastąpiło, zgodnie z art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. W ramach przedmiotowej subskrypcji złożono pisemne oświadczenia o objęciu:

a. 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J w kapitale zakładowym Spółki,

b. 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K w kapitale zakładowym Spółki,

c. 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L w kapitale zakładowym Spółki,

d. 1.932 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset trzydziestu dwóch) akcje serii Ł w kapitale zakładowym Spółki,

e. 362.181.312 (słownie: trzystu sześćdziesięciu dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy trzystu dwunastu) akcji serii O w kapitale zakładowym Spółki.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach przedmiotowej subskrypcji objęto:

a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwyklych na okaziciela serii J,

b. 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

c. 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,

d. 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii Ł,

e. 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O złożone zostały przez jeden podmiot.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje zwykłe na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O przydzielono jednemu podmiotowi.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje zwykłe na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji.

Wartość przedmiotowej subskrypcji wynosi 104.215.324,40 zł (słownie: sto cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i czterdzieści groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O wyniosły 521.076,62 zł, przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 521.076,62 zł;

b. wynagrodzenia subemitentów - nie wystąpiły;

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie wystąpiły;

d. promocji oferty - nie wystąpiły.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii J, K, L, Ł oraz O wynosi 0,0005 zł
Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Internet Group SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »