Reklama

INDYGO (IDG): Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ofercie publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K ("Akcje serii K”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2017 roku, której treść została przekazana do wiadomości publicznej raportem ESPI nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku oraz ich przydziałem w dniu 28 marca 2017 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję Akcji serii K:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych: oraz zapisów dodatkowych: 3 marca 2017 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych: 14 marca 2017 r.

Data przyjmowania zapisów na Akcje serii K Akcji nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu: 24-27 marca 2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji serii K nastąpił w dniu 28 marca 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach oferty zamkniętej Spółka oferowała nie więcej niż 19.139.997 Akcji serii K.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.: liczba Akcji serii K subskrybowanych w ramach wykonania prawa poboru wyniosła: 3.187.820 Akcji serii K, liczba Akcji serii K subskrybowanych w ramach zapisów dodatkowych wyniosła: 446.601 Akcji serii K, liczba akcji subskrybowanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu w trybie art. 436 § 4 KSH wyniosła: 6.514.768 Akcji serii K.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało przydzielonych 10.149.189 Akcji serii K.

7. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 368 zapisów na Akcje serii K, w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 39 zapisów na Akcje serii K. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, złożono 3 zapisy i przydzielono Akcje serii K 3 osobom prawnym. Łącznie zapisy na Akcje serii K złożyły 334 osoby fizyczne i 4 osoby prawne.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej emisji Akcji serii K wyniosła: 5.074.594,50 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji Akcji serii K wyniosły około 310 tys. zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 67 tys. zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 243 tys. zł

d) promocji oferty - 0 zł.

Koszty emisji Akcji serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki z wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji serii K.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K wyniósł ok. 0,0305 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-11Dariusz JanusPrezes Zarządu
2017-04-11Robert Madej Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »