Reklama

IDEABANK (IDA): Zakończenie subskrypcji akcji serii M i warunkowa rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. ("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii M Spółki.

Reklama

Wszystkie terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji: 23 marca 2015 r.

Zakończenie subskrypcji: 7 kwietnia 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

9 kwietnia 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 20.000.000 akcji serii M

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 75%

Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Inwestorzy złożyli zapisy na 12.391.411 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Inwestorom przydzielono 10.590.884 akcje.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie 24,00 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze.

W ramach oferty zapisy zostały złożone przez 5.089 inwestorów.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach oferty akcje Spółki przydzielono 5.089 inwestorom.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Subskrypcja akcji serii M nie była objęta subemisją.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254.181.216,00 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 30 marca 2015 r., tj. przed przystąpieniem Spółki do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji otrzymała uchwałę nr 194/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW”), na mocy której 66.759.897 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym 2.500.000 akcji serii B, 1.250.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.500.000 akcji serii E, 1.071.429 akcji serii F, 8.385.968 akcji serii G, 8.385.967 akcji serii H, 12.028.594 akcji serii I, 9.794.872 akcji serii J, 4.744.526 akcji serii K i 14.598.541 akcji serii L, zostało oznaczonych kodem PLIDEAB00013 i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 i § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-09Dominik Fajbusiewicz Członek Zarządu
2015-04-09Piotr Lewczuk Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Idea Bank S.A. | papiery

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »