Reklama

SILVAIR-REGS (SVRS): Zakończenie subskrypcji akcji Spółki w ramach Oferty. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Silvair, Inc. ("Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Reklama

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych:

• Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 27 czerwca 2018 r.

• Zakończenie przyjmowania zapisów: 9 lipca 2018 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych:

• Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: 11 lipca 2018 r.

• Zakończenie przyjmowania zapisów: 13 lipca 2018 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 16 lipca 2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 1.184.910 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Redukcja zapisów nie miała miejsca.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Inwestorzy złożyli zapisy na 1.184.910 Akcji Oferowanych, w tym:

• Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 34.910 Akcji Oferowanych;

• Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.150.000 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Inwestorom przydzielono łącznie 1.184.910 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 17,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło 98 inwestorów, w tym: 82 Inwestorów Indywidualnych oraz 16 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane przydzielono 98 inwestorom, w tym: 82 Inwestorom Indywidualnym oraz 16 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umów o subemisję usługową ani inwestycyjną.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 20.143.470 PLN.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Silvair, Inc. ("Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony na stronie internetowej www.silvair.com/pl oraz www.trigon.pl, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiejkolwiek jurysdykcji. Dystrybucja informacji zamieszczonych na niniejszej stronie może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafią wspomniane informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju. Informacje na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnym innym kraju, w którym taka oferta lub zaproszenie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Niniejszych informacji nie wolno w żaden sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani Podmiotom Amerykańskim (ang. "U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych informacji stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani Podmiotom Amerykańskim ani na ich rachunek lub na ich rzecz. Akcje są oferowane tylko podmiotom niebędącym Podmiotami Amerykańskimi poza Stanami Zjednoczonymi w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regulacją S. Akcje stanowią "papiery wartościowe podlegające ograniczeniom” (ang. "restricted securities”) w rozumieniu Przepisu 144(a)(3) przyjętego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje nie mogą być objęte, oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, dostarczane lub dystrybuowane, pośrednio lub bezpośrednio, na terenie, do lub ze, Stanów Zjednoczonych albo do, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich z zastrzeżeniem: (a) (i) transakcji poza Stanami Zjednoczonymi (ang. “offshore transactions”), spełniających wymogi określone w Regulacji S, (ii) zgodnie z dostępnym wyłączeniem z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, albo (iii) na podstawie ważnego dokumentu rejestracyjnego (ang. "registration statement”) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Odsprzedaż lub powtórne oferowanie poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S nie może zostać dokonane poprzez sprzedaż, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S w trakcie jednego roku okresu zgodności dotyczącego dystrybucji zgodnie z Regulacją S. Zabronione jest zawieranie, bezpośrednio i pośrednio, transakcji zabezpieczających (ang. "hedging transactions”) dotyczących akcji, chyba że transakcja taka dokonana będzie zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-18Adam GembalaCzłonek Rady Dyrektorów, Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek | I.N.C.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »