Reklama

KERDOS (KRS): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - raport 79

Raport bieżący nr 79/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE"), będącego podmiotem, któremu Spółka powierzyła wykonanie czynności związanych z zaoferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz przeprowadzeniem oferty nabycia Akcji Serii G - o zakończeniu subskrypcji 16 000 000 Akcji Serii G, przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji została w przeprowadzona ramach warunkowego podwyższenia kapitału i była powiązana z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii B (art. 448 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

- Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 października 2012 r.

- Data zakończenia subskrypcji: 9 listopada 2012 r.

2. Daty przydziału:

W związku z faktem, iż subskrypcja przeprowadzana była w drodze oferty prywatnej, Spółka nie dokonywała przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji Serii G, natomiast:

- W dniu 2 listopada 2012 r. objęte zostały Warranty Subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii G,

- W dniu 2 listopada 2012 roku uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych serii B złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G

- W dniu 9 listopada 2012 r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na akcje serii G i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii G przez podmioty, które złożyły oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G.

3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją:

- liczba objętych Warrantów Subskrypcyjnych serii B: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów);

- liczba objętych akcji na okaziciela serii G: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów);

4. Stopa redukcji zapisów: nie wystąpiła;

5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

- liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów);

- liczba akcji na okaziciela serii G, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów);

6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, łącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy objęli 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B dokonali objęcia 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii G;

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii G zostały objęte po cenie 1,01 zł (słownie: jeden złoty jeden grosz ) za jedną akcję;

8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz akcje serii G zostały zaoferowane 7 podmiotom;

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;

Papiery wartościowe w ramach prowadzonej subskrypcji zostały zaoferowane i objęte przez 7 podmiotów;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 16 160 000,- zł.;

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji

Szacowane koszty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B i akcji serii G wynoszą łącznie 136.704,55 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: - 50.000,00 zł,

b) PCC od podwyższenia kapitału: - 79.936,00 zł

c) doradztwo prawne - 2.601,15 zł,

d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 4.167,40 zł.

e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją - 0,00 zł,

f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,

g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

h) promocja oferty - 0,00 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi około 0,01 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »