KERDOS (KRS): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I - raport 55

Raport bieżący nr 55/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Reklama

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 roku. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

• Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2014 r.

• Data zakończenia subskrypcji: 22 maja 2014 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I nastąpił w dniu 28 maja 2014 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wyniosła 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, a ostateczna liczba objętych subskrypcją w poszczególnych kategoriach inwestorów wyniosła: 10.000.000 akcji w Transzy Detalicznej oraz 0 akcji w Transzy Instytucjonalnej.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Zapisy złożono na 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydzielono 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym: 10.000.000 akcji serii I przydzielono w Transzy Detalicznej.

7. Cena emisyjna, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:

Cena emisyjna wyniosła 3,00 zł za jedną akcję.

8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje złożyły 2 (dwa) podmioty (obydwa w ramach Transzy Detalicznej)

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii i przydzielono 2 (dwóm) podmiotom , które złożyły zapisy w ramach Transzy Detalicznej

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o submisję akcji będących przedmiotem oferty publicznej.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość subskrypcji wyniosła 30 000 000 zł.

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Szacowane koszty emisji akcji serii I wyniosły łącznie 536 tys. zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: – 270 tys. zł,

b) PCC od podwyższenia kapitału: - 50 tys. zł

c) doradztwo prawne – 50 tys. zł,

d) opłaty sądowe, notarialne – 16 tys. zł.

e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją – 0,00 zł,

f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,

g) sporządzenie prospektu emisyjnego – 150 tys. zł,

h) promocja oferty - 0,00 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii I nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii I objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 0,0536 zł na jedną akcję.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
2014-06-06Łucja LatosCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »