Reklama

WINVEST (WIS): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Internet Group S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 stycznia 2013 r., o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 28 stycznia 2013 r. oznaczonego numerem 15/2013, niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Przedmiotowa subskrypcja miała charakter prywatny (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia uchwały Zarządu Spółki, o której to uchwale mowa powyżej. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 stycznia 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

28 stycznia 2013 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotowa subskrypcja obejmowała 400.707.459 (słownie: czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Emisja nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach przedmiotowej subskrypcji złożono zapisy na 400.707.459 (słownie: czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przedmiotowej subskrypcji przydzielono 400.707.459 (słownie: czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P.

7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii P obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii P złożone zostały przez cztery podmioty.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje zwykłe na okaziciela serii P przydzielono czterem podmiotom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje zwykłe na okaziciela serii P nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji.

Wartość przedmiotowej subskrypcji wynosi 40.070.745,90 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 90/100).

12. Łączne określenie wysokości kosztów , które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P wyniosły 138.380,56 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 56/100), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 138.380,56 zł;

b. wynagrodzenia subemitentów - nie wystąpiły;

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie wystąpiły;

d. promocji oferty - nie wystąpiły.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii P wynosi 0,00035 zł.
Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu
Małgorzata Walczak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »