INTEGERPL (ITG): Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. - raport 101

Raport bieżący nr 101/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym przekazuje informację w zakresie zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 27 listopada 2012r.

2.Data przydziału papierów wartościowych: 27 listopada 2012r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Reklama

4.Stopa redukcji: Liczba przydzielonych akcji serii H jest równa liczbie akcji na jaką zostały złożone zapisy, a tym samym nie doszło do redukcji transzy w zakresie dokonanych zapisów na akcje.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

6.Liczba akcji, które przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

7.Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 143,38 PLN za jedną akcję, stanowiącą średnią arytmetyczna rynkowych kursów zamknięcia akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii H.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Zapis na wszystkie akcje serii H został złożony przez jeden podmiot.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone jednemu podmiotowi, zgodnie ze złożonym zapisem.

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Zarząd Spółki nie podpisał jakichkolwiek umów o submisję.

11.Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 43.157.810,14 PLN.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączny koszt Spółki poniesiony w związku z emisją akcji serii H stanowi kwotę ok. 25.000,00 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 25.000,00 PLN

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) koszt promocji oferty: nie dotyczy

Metody rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: ok. 0,083 PLN
Rafał Brzoska - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »