Reklama

PRAGMAFA (PRF): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

Raport bieżący nr 53/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r.

1) data emisji: 18 luty 2013r., data rozpoczęcia subskrypcji: 28 luty 2013r., data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2013r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 marca 2013r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych);

8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38;

9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 37;

10) emisja nie była podzielona na transze;

11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych);

13) łączne koszty emisji wyniosły: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych);

b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;

d) koszty doradztwa - zawierają się w kosztach wskazanych w pkt zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;

e) promocji oferty - nie wystąpiły;

14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 26,73 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).
Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »