PRAGMAINK (PRI): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D Pragma Inkaso S.A. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 21 listopada 2012 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 20 października 2014 r.

Reklama

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 października 2014 roku

2) data zakończenia subskrypcji: 13 listopada 2014 roku

3) data przydziału instrumentów finansowych: 14 listopada 2014 roku

4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 sztuk Obligacji

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów, Obligacje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi propozycjami nabycia

6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji

7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji

8) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł

9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 88 – emisja nie była podzielona na transze

10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 88 – emisja nie była podzielona na transze

11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję

12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł)

13) łączne koszty emisji wyniosły: 331.150,00 zł

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 329.920,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.230,00 zł,

d) promocji oferty 0 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.

14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 33,16 zł

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-14Tomasz BoduszekPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »