Reklama

(PKO BANK HIPOTECZNY): Zakończenie subskrypcji na listy zastawne o wartości 100 000 000,00 EUR w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego SA - raport 13

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 1 transzy 2 wyemitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski na podstawie zaktualizowanego Prospektu Emisyjnego Podstawowego opublikowanego 5 września 2018 r. oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank”) podaje informacje o:

Reklama

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 marca 2019 r., data zakończenia:

1 marca 2019 r.

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 marca 2019 r.

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 000 sztuk.

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 0%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1 000 sztuk.

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

1 000 sztuk.

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,489% wartości nominalnej.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1.

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

w poszczególnych transzach: 1.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 99.489.000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 marca 2019 r. stanowi równowartość 428.588.663,1 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote, 01/100).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-07Paulina StrugałaPezes Zarządu
2019-03-07Piotr KochanekWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »