Reklama

(BGK): Zakończenie subskrypcji obligacji serii 7 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu EMTN - raport 16

Raport bieżący nr 16/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 7 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR ("Program EMTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank”) podaje informacje o:

Reklama

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 6 października 2021 r.,

data zakończenia: 6 października 2021 r.,

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 6 października 2021 r.,

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk,

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 46%,

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9 329 sztuk,

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk,

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,608% wartości nominalnej,

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 55,

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

w poszczególnych transzach: 51,

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.040.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 6 października 2021 r. stanowi równowartość 2.301.094.212 PLN (słownie: dwa miliardy trzysta jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych),

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-11Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-10-11Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »