Reklama

PRAGMAINK (PRI): Zakończenie subskrypcji obligacji serii B - raport 55

Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:

Zarząd Pragma Inkaso S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji serii na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Uchwały Zarządu nr 1/08.09.2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji i Uchwały Zarządu nr 1/2.12.2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

Reklama

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 2 grudnia 2010 roku; data zakończenia subskrypcji: 8 grudnia 2010 roku

2) data przydziału instrumentów finansowych: 9 grudnia 2010 roku

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15 000 sztuk obligacji

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15 000 sztuk obligacji

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15 000 sztuk obligacji

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 40

10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję - Spółka nie zawarła umów o subemisję

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000 zł

12) łączne koszty emisji wyniosły: 150.000 zł

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 150.000 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - Spółka nie zawarła umów o subemisję

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 10 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »