Reklama

CORMAY (CRM): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji spółki zależnej

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 31 października 2012r. spółka zależna Emitenta - Orphée SA z siedzibą w Genewie ("Orphée") zakończyła subskrypcję prywatną, akcji nowej serii (Akcje Oferowane), emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2012 roku ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Subskrypcja prywatna oznacza zawarcie umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

1. Subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 29 października 2012r. i zakończyła się w dniu 31 października 2012r.

2. Ze względu na fakt, iż objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Subskrypcją prywatną objętych było 6.600.000 Akcji Oferowanych

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

5. W ramach subskrypcji złożono zapis na 6.600.000 akcji.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 6.600.000 akcji (akcje te nie wymagały ich przydziału).

7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 8,90 zł za każdą akcję.

8. Zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 38 inwestorów.

9. Akcje Oferowane nie wymagały przydziału. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Orphée przez właściwy sąd rejestrowy Akcje Oferowane obejmie 38 inwestorów.

10. Akcje Oferowane nie były przedmiotem umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 3 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 4, wyniosła łącznie 58.740.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

12. Koszty emisji Akcji Oferowanych, obliczone na podstawie spodziewanych w ramach zawartych umów, a także już otrzymanych i zaakceptowanych przez Orphée faktur według stanu na dzień 07.11.2012 roku, wynoszą 2571 tys zł, w tym:

(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 867 tys zł

(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł

(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 1269 tys zł

(d) promocja oferty 309 tys zł

(e) pozostałe koszty 126 tys. zł

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: wszystkie wymienione koszty zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.

13. Według stanu kosztów poniesionych lub spodziewanych do poniesienia na dzień 07.11.2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych przypadający na jedną Akcje Oferowaną objętą subskrypcją wyniósł 0,39 zł. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Oferowanych do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji Akcji Oferowanych przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Oferowanych. Osobnym Raportem Bieżącym Spółka przekaże również informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Orphée.
Tomasz Tuora - Przezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »